De meest actuele vragen en antwoorden over BTW op zonnepanelen

De belastingdienst geeft aan dat als je zonnepanelen aankoopt je ondernemer voor de BTW bent, wat betekent dit voor mij?

Over de energie die met de zonnepanelen geproduceerd wordt, moet BTW afgedragen worden. Hier staat tegen over dat de BTW die over de zonnepanelen en de installatiekosten zijn betaald, weer terug gevraagd kunnen worden. Het bedrag dat u hierdoor in zonnepanelen investeert wordt kleiner.

Blijft teruggaaf van BTW in de toekomst mogelijk?

Het ministerie van financiën heeft in 2013 aangegeven dat zij in Europees verband op zoek gaat om de BTW teruggave aan particulieren te voorkomen. Omdat de BTW echter een Europese belasting is, kan Nederland deze wet niet eenzijdig aanpassen. Uit het belastingplan voor het jaar 2015 komt nu naar voren dat Nederland hierin berust en de kosten die de teruggave van de BTW  met zich meebrengt, compenseert door het deels afschaffen van korting voor de energiebelasting en anderzijds het verlagen van de korting voor de energiebelasting. Hieruit blijkt dat de teruggave van BTW op Zonnepanelen een structureel karakter blijft houden.

Moet ik mij hiervoor bij de belastingdienst melden?

Dit hoeft niet. Als u zich niet bij de belastingdienst meldt, wordt dit door de belastingdienst aangemerkt als een verzoek om vrijstelling. Het gevolg hiervan is dat u geen BTW aangifte hoeft te doen, maar ook dat u de door u betaalde BTW niet terug kan krijgen.

Hoe kan ik de BTW die ik betaald heb op mijn zonnepanelen weer terug vragen?

Allereerst moet bij de belastingdienst een BTW nummer aangevraagd worden. Nadat dit nummer van de belastingdienst is ontvangen, moet na afloop van het kalenderjaar bij de belastingdienst een BTW aangifte worden ingediend.

Moet ik dat elk jaar doen?

Een BTW ondernemer moet elk jaar BTW-aangifte bij de belastingdienst doen. Als duidelijk is dat er elk jaar geen BTW afgedragen hoeft te worden, kan hiervoor vrijstelling bij de belastingdienst gevraagd worden.

Hoe weet ik of ik elk jaar geen BTW hoef te betalen?

Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan BTW aan de belastingdienst moeten betalen, is een speciale regeling gemaakt. Deze regeling staat bekend als de kleine ondernemingsregeling. Is het bedrag dat aan BTW afgedragen moet worden lager dan Eur 1.345, dan wordt deze BTW door de belastingdienst kwijtgescholden. Bij de huidige energieprijzen wordt dit bedrag pas bereikt als er meer dan 150 zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Ik heb al een bedrijf. Heb ik ook recht op deze kwijtschelding?

Deze kleine ondernemingsregeling is van toepassing op het totale bedrag dat op jaarbasis aan BTW afgedragen moet worden. Als er naast de zonnepanelen nog andere ondernemingen zijn, dan moet het BTW bedrag van deze verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld worden.

Wat betekent dit voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

De levering van energie met zonnepanelen wordt alleen voor de BTW als onderneming aangemerkt. Voor de inkomstenbelasting wordt u niet als ondernemer aangemerkt. U hoeft dan geen inkomstenbelasting over de opgewekte energie te betalen.

Moet ik mij inschrijven bij de kamer van koophandel?

Omdat u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hoef je je niet met de zonnepanelen bij de kamer van koophandel in te schrijven.

Welke kosten brengt de belastingdienst in rekening voor het aanvragen van een BTW  nummer?

De belastingdienst brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer.

Ik zit niet op al deze rompslomp te wachten. Hoe kan ik deze zaken het beste regelen?

BTWopzonnepanelen.NL kan dit werk voor u uit handen nemen. BTWopzonnepanelen.NL zorgt voor de aanvraag van het BTW nummer, het indienen van de BTW aangifte en de aanvraag voor de vrijstelling van de jaarlijkse aangifte.

Wat voor kosten moet ik betalen als ik deze werkzaamheden uitbesteed?

BTWopzonnepanelen.NL heeft hierover afspraken met Energie Corner. De kosten voor het teruggave traject behelzen € 150,= incl. BTW. Het BTW bedrag wordt natuurlijk in de teruggave meegenomen! Indien u de zonnepanelen na 1 juni 2014 bij Energie Corner koopt zijn de kosten maar € 100,= voor u!

Hoe zorg ik dat BTWopzonnepanelen.NL voor mij de BTW terug gaat vragen?

Energie Corner heeft hierover afspraken gemaakt met BTWopzonnepanelen.NL, waardoor u in dit BTW traject wordt “ontzorgd”. U kunt hierover contact opnemen met Derc Coops van Energie Corner.