Salderen

Met de aanschaf van zonnepanelen gaat u uw eigen stroom opwekken. Daarmee kunt u besparen uw elektriciteitsrekening. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En wat levert het op? Wat gebeurt er als u meer stroom opwekt dan u voor eigen gebruik nodig heeft?

Salderen

Op het moment dat uw zonnepanelen elektriciteit opwekken loopt de meterstand van uw elektriciteitsmeter achteruit in plaats van vooruit. Dat gaat in principe automatisch. Het kan zijn dat de stroom die door uw zonnepanelen wordt opgewekt niet (geheel) door u gebruikt wordt. U bent bijvoorbeeld niet thuis en de zon schijnt. Deze niet door u gebruikte stroom wordt niet opgeslagen, maar wordt dan aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.Foto salderen 2014 (219x230)

Uw elektriciteitsleverancier is verplicht de door u aan het net geleverde stroom te verrekenen met de stroom die u wél afneemt van het elektriciteitsnetwerk. Deze verrekening heet salderen. De energiedistributiebedrijven zijn wettelijk verplicht om de elektriciteit die u teruggeleverd heeft volledig te verrekenen met de aan u geleverde elektriciteit, inclusief energiebelasting en BTW. Wat het u oplevert hangt af van uw stroomtarief, de prijs per kWh die u betaalt. Door zelf op te wekken bespaart u op dat tarief. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting en BTW. Naast het variabele deel van uw energierekening (uw verbruik en het stroomtarief – inclusief BTW en energiebelasting! – ) betaalt u ook voor vastrecht en netbeheerkosten (= vaste kosten). Door zelf stroom op te wekken zult u helaas niet op deze vaste kosten kunnen besparen.

 

Elektriciteitsmeter

Om te kunnen salderen moet uw elektriciteitsmeter registreren hoeveel u levert aan het net en hoeveel u afneemt van het net. Uw netbeheerder is verplicht om ervoor te zorgen dat u daarvoor een geschikte meter heeft. Zo’n meter noemt men een teruglevermeter, soms een ‘slimme meter’.
Als u geen geschikte meter heeft, vraagt Energie Corner die, indien mogelijk, voor u aan bij uw netbeheerder. Als u een draaischijfmeter heeft, wordt er in principe automatisch gesaldeerd. De draaischijf draait dan namelijk gewoon achteruit. In dat geval is er geen teruglevermeter nodig. Het is echter wel verstandig om te controleren of de cijfers ook daadwerkelijk ‘achteruit tellen’ op het moment dat u meer stroom opwekt dan u verbruikt. Er zijn namelijk enkele draaischijfmeters bekend die tegen terugtellen geblokkeerd zijn.

 

Slimme meter

Het beleid vanaf 1 januari 2014 omtrent salderen en terugleveren

Het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom is continu in ontwikkeling. Per 1 januari 2014 mogen huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben – of die op een andere manier duurzame energie terugleveren aan het net – volgens de Elektriciteitswet onbeperkt alle opgewekte stroom salderen met de verbruikte stroom. De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 staat bekend als ‘het amendement Samsom’ waarbij het dan gaat om de artikelen 31c en 95c.

Elektriciteitswet 1998 – Artikel 31c
  1. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt.
  2. Indien de door de afnemer, bedoeld in het eerste en tweede lid, op het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die ingevolge die leden in mindering wordt gebracht op de aan het net onttrokken elektriciteit, betaalt de leverancier aan de betreffende afnemer voor het meerdere een redelijke vergoeding.Foto Elekriciteitspalen
 Elektriciteitswet 1998 – Artikel 95c
  1. Bepalingen die zijn opgenomen in overeenkomsten inzake levering van elektriciteit aan afnemers die beschikken over een aansluiting op het net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80A en die tot doel hebben de opwekking van duurzame elektriciteit te verbieden zijn onverbindend.
  2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden.

De leverancier dient volgens besluit nummer 102252-1 onder de naam Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit van de Autoriteit Consument en Markt voor aan het net teruggeleverde duurzaam opgewekte stroom een redelijke vergoeding te geven, dat wil zeggen: een vergoeding die niet minder is dan de prijs die een leverancier, als hij deze elektriciteit zelf zou moeten inkopen, op de markt zou moeten betalen.

Meer informatie nodig? 

Bij Energie Corner kunt u terecht voor de meest actuele informatie, voor persoonlijke of telefonische informatie dagelijks tijdens de winkel openingstijden. Buiten de winkel openingstijden kunt u uw vragen via E-mail stellen.