Subsidie

Lokale subsidies

Veel provincies en gemeenten hebben jaarlijks een eigen subsidieregeling voor duurzame energie. Of dat bij uw gemeente of provincie ook het geval is, kunt u navragen bij uw gemeente of bekijken op www.energiesubsidiewijzer.nl                                                                                                                                                                                                                                                                              Energie Corner helpt u graag bij het uitzoeken van lokale subsidiemogelijkheden en kan u ondersteunen bij de aanvraag.