Investeren in zonnepanelen: financieel een hoger rendement dan van een spaarrekening

Zonnepanelen blijven voordeliger

De investering in zonnepanelen is er een van de lange termijn. Uit recente berekeningen van Natuur & Milieu blijkt dat zonnestroom minstens 17% goedkoper is dan stroom van de energieleverancier. Uit onderzoek blijkt dat wie nu panelen aanschaft omgerekend maximaal 19 cent per kWh betaalt. Dat is 3,5 cent per kWh minder dan de prijs die energieleveranciers rekenen, een financieel voordeel van 17%. De prijs van 19 cent is conservatief berekend. Met een  realistische berekening kost stroom via zonnepanelen nog maar 16 cent per kWh: 28% goedkoper dan stroom van de energieleverancier.

Spaarrekening: 2%, zonnepanelen: 14%

Een investering in zonnepanelen  is vergeleken met de rente op een spaarrekening aantrekkelijker. Het financiële rendement van zonnepanelen is jaarlijks zo’n 14% terwijl een spaarrekening hoogstens 2% per jaar* (zonder inflatiecorrectie) oplevert. *bron: www. spaarrente.nl

 

Opgewekte (eigen) energie door middel van zonnepanelen heeft dus meerdere voordelen:                                                                                                                                                                            

  • De prijs van uw eigen opgewekte energie stijgt niet
  • De waarde van uw woning neemt toe
  • Zonnepanelen op uw dak verbeteren de EPC waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt / energielabel) van uw huis
  • U draagt bij aan een schoner milieu
  • Het levert u financieel meer rendement dan de rente op uw spaarrekening

Onderstaand vindt u een voorbeeld van berekeningen van de kosten en de opbrengsten van zonnepanelen en de opbrengsten van hetzelfde bedrag, ingelegd op een spaarrekening. Voor de berekeningen gaan we uit van consumenten die niet meer zonne-energie produceren dan dat ze zelf gebruiken. In de meeste gevallen is het beschikbare dakoppervlak onvoldoende om meer te produceren dan wordt verbruikt. (Een gemiddeld gezin verbruikt 3.500 tot 4.000 kWh per jaar.)

Kosten

  • Aanschaf zonnestroom-installatie van 1500 Wp (= 6 panelen van 250 Wp) voor € 2.375,= (excl. montage kosten).
  • Jaarlijkse rendementsverlies op de panelen: 0,8% (2 Wp/jaar)
  • Elektriciteitsprijs: de gemiddelde aanbieder rekent € 0,23 per kWh (incl. belasting en BTW)
  • Jaarlijkse inflatie van 2%
  • Jaarlijkse prijsstijging van energie (belasting en kostprijs elektriciteit): 2,75%

Opbrengst spaargeld

Inleg is gelijk aan aanschafprijs: € 2.375,=

Spaarrente: 2,25%. Dit is het rendement als u uw geld op een spaarrekening heeft staan en dat levert u (inflatiecorrectie niet meegerekend) het volgende op:

Het 1e jaar € 2.375,=  x 2,25% = € 53,44

Het 2e jaar € 2.428,44 x 2,25% = € 54,64

Het 3e jaar € 2.483,08 x 2,25% = € 55,87

Na 10 jaar is uw spaarrekening met € 590,= toegenomen.

Besparing met zonnestroom

Met de zonnestroom-installatie (aanschafprijs € 2.375,=) bespaart u in het 1e jaar gemiddeld 1350 kWh op een schuin dak dat gericht is tussen zuid oost en zuid west.

Met 6 zonnepanelen bespaart u:

In het 1e jaar 1350 kWh x € 0,23 is € 310,50

In het 2e jaar bespaart u door de jaarlijkse stijging van de energieprijzen en belasting en het jaarlijks rendementsverlies op de panelen € 316,51

In het 3e jaar € 322,63

Na 10 jaar is uw totale besparing (dus ook opbrengst) al opgelopen naar  € 3.400,=

Kostprijs stroom

*bron: Natuur&Milieu Factsheet Nederlandse markt zonne-energie

Kortom: het investeren in zonnepanelen is ook zónder subsidie een lucratieve manier van geld verdienen

Uw rendement van uw investering in zonnepanelen t.o.v. uw geld op de bank is gemiddeld 14%.

Meer weten?

Energie Corner maakt graag een berekening op maat voor u!