Sinds een uitspraak van het Hof van Justitie van 23 juni 2013 is het voor particulieren die zonnepanelen aankopen mogelijk om de betaalde BTW grotendeels van de Belastingdienst terug te vragen.
De Belastingdienst hanteerde voor het terug vragen van deze BTW een aantal spelregels.
Een van die spelregels was dat de BTW op tijd teruggevraagd moest worden. Het op tijd terugvragen van de BTW betekende in de ogen van de Belastingdienst dat de BTW binnen een maand na afloop van het kwartaal dat de zonnepanelen gekocht waren teruggevraagd moest zijn. Over dit standpunt van de Belastingdienst hebben zich de afgelopen jaren veel rechters gebogen.
In het belastingplan van 2019 is de wet aangepast, waardoor het niet meer mogelijk is om onbeperkt deze BTW alsnog terug te vragen.

Aanpassing:

Termijn verzoek uitnodiging tot doen van aangifte voor teruggaaf omzetbelasting
Een teruggaaf van omzetbelasting kan worden verzocht via een aangifte. Als een belastingplichtige geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om hiertoe alsnog te worden uitgenodigd. Op dit moment geldt voor dit verzoek geen termijn. Per 1 januari 2019 wordt daarom geregeld dat de belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet verzoeken.

Komt u (nog) in aanmerking voor de teruggave van de BTW neem dan contact met ons op óf met de Belastingdienst, uw accountant of een adviseur!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *